woongroep Dolfijn
9 mensen met verstandelijke/
lichamelijke beperking