7 nultreden en 4 eengezins
sociale huurwoningen
'centrumplan Gassel'