herstructurering 15 sociale
huur- en 4 koopwoningen