Onderwijs   < Diensten

 

Als schoolbestuur krijgt u te maken met diverse vastgoedvraagstukken. Bij een deel van deze trajecten (onderhoud) bent u zelf verantwoordelijk. Voor uitbreiding en nieuwbouw is de gemeente normaliter verantwoordelijk. Als verbinder kan ik de vertaalslag maken tussen uw wensen en het concrete plan. Ik kan uw organisatie hierbij ontzorgen door:

  • het projectmanagement voor onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen te verrichten
  • sparringpartner namens uw organisatie in overleggen met de gemeente te zijn
  • het onderzoeken van alternatieve aanwendbaarheid van leegstaande lokalen of gebouwen
  • bij nieuwbouw van een school uw belangen te behartigen tijdens de programma-, planvormings- en uitvoeringsfase én overleggen met de gemeente.
  • bij nieuwbouw het complete project- en bouwmanagement voor u te verrichten, voor het geval de gemeente de huisvestingsmiddelen overhevelt aan het schoolbestuur (doordecentralisatie)