Zorginstellingen   < Diensten 


De zorgsector heeft de laatste jaren een grote verandering doorgemaakt. Regels en inzichten omtrent de uitvoering veranderen voortdurend. Ik heb ruime ervaring met de ontwikkeling en realisatie van zowel grote woonzorgcomplexen als kleinschalig wonen voor speciale doelgroepen. Ik kan de vertaalslag maken van de zorg inhoudelijke wensen tot het programma van eisen en het uiteindelijke gebouw. Deze ervaring zet ik graag in voor uw organisatie.
In projectteamverband kunnen alle betrokken afdelingen hun bijdrage leveren en zorg ik voor beheer en structuur binnen het traject. Als kartrekker sla ik de brug tussen het projectteam en de stuurgroep. Bij tussentijdse meetmomenten leg ik de stand van zaken vast in een fasedocument, waarin ik tevens advies geef voor de besluitvorming en het vervolg. 

Uw organisatie wordt op deze manier ontzorgd. Het project is in control door strak te sturen op planning (tijd), budget (geld), programma van eisen (kwaliteit) en de projectorganisatie. Daarnaast zorg ik - door voortschrijdend inzicht gedurende het traject - voor flexibiliteit en ruimte. De samenwerking met uw medewerkers bij de ontwikkeling en realisatie is van groot belang voor het interne draagvlak en het daadwerkelijk gebruik van het gebouw na oplevering. 
Uw medewerkers, samen met uw cliënten, zijn ten slotte de eindgebruikers.