Gemeenten   < Diensten


Als gemeente krijgt u te maken met diverse vastgoedvraagstukken. Bij deze trajecten, waarin u op eigen initiatief, met een woningcorporatie of ontwikkelaar participeert, kan ik u ontzorgen door:

• een second opinion uit te voeren voor de invulling van een locatie
• procesmanagement ten behoeve van besluitvorming en contractvorming met derden
• managen van huisvestingsvraagstukken voor speciale doelgroepen als statushouders, zorgwoningen, begeleid wonen, maatschappelijke en commerciële ruimten
• de opzet en/of controle van vastgoedberekeningen
• als interim projectleider of projectmanager te fungeren.

Mijn jarenlange ervaring met gemeenten in vastgoedontwikkelingstrajecten heeft mij inzicht gegeven in ambtelijke structuren en processen. Met gevoel voor de politieke verhoudingen werk ik, samen met uw interne organisatie en eventuele ketenpartners, aan uw maatschappelijke of volkshuisvestelijke project.