Woningcorporaties   < Diensten

 

Met mijn jarenlange ervaring als senior projectontwikkelaar in de corporatiesector kan ik u op vele vlakken van dienst zijn. Vanaf de allereerste locatiescan tot en met de oplevering zal ik het proces voor u managen, uiteraard conform uw interne werkproces. Op basis van een scenarioanalyse wordt de meest interessante mogelijkheid voor de locatie bepaald, waarbij zowel rekening wordt gehouden met het volkshuisvestelijk belang als ook het rendement op uw vastgoedportefeuille.  In de afgelopen jaren heb ik diverse (herstructurerings)projecten en een integrale gebiedsontwikkeling geïnitieerd, ontwikkeld en gerealiseerd. Daarbij zijn mijn kwaliteiten als verbinder goed tot hun recht gekomen. Binnen uw organisatie is het creëren van draagvlak van groot belang voor het succes van een project. 
Besluitvorming bereid ik voor, zodat u in fasen een weloverwogen afweging kunt maken over het meest effectieve en efficiënte vervolg van het project. Hiervoor wordt een fasedocument opgesteld. Items als volkshuisvesting, marktanalyse, rendement, passend toewijzen, risicoanalyse en alternatieve aanwendbaarheid worden afgezet tegen de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Dit proces wordt door mij, samen met uw medewerkers en/of ketenpartners, opgepakt. Ook hier geldt: Realisatie door Samenwerking!